रामकुमार थापा

थापा चन्द्रज्योति एकिकृत ग्रामिण विकास समाज (सिड्स) धादिङ अन्तर्गत सामी परियोजनामा मनोसामाजिक परामशकर्ताको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।